OVER ONS

De Stichting Bonifaciuskerk Medemblik is in 1977 opgericht met de volgende doelstelling:
het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van het herstel én het behoud van de Bonifaciuskerk alsmede het bevorderen en stimuleren van het multiculturele gebruik van het kerkgebouw.

Een hoogtepunt in haar bestaan was de omvangrijke restauratie in de negentiger jaren van de vorige eeuw die mede door de Stichting is bekostigd. Resultaat is o.a. een heuse foyer, de glazen aanbouw.

Een monument als de Bonfiaciuskerk vereist voortdurend onderhoud en dat kost heel veel geld! Voor een héél klein deel wordt dat betaald door de overheid. Het overige is voor rekening van de eigenaar, de (kleine) Protestantse Gemeente Medemblik maar deze is daar niet toe in staat. Daarom draagt de Stichting Bonifaciuskerk in belangrijke mate bij aan de financiering van het onderhoud.

Een drietal commissies is daarbij actief:
– Bonifacius concerten
– Bonifacius exposities
– Bonifacius markten

Meer informatie over het kerkgebouw en de kerkelijke gemeente: www.bonifaciusKERKmedemblik.nl

AVG

AVG – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Gebruik van persoonsgegevens

Door het bestellen van tickets laat u bepaalde gegevens achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We vragen de volgende gegevens als u als nieuwe klant een bestelling wilt plaatsen:

  • NAW gegevens
  • (naam/achternaam/straat/nummer/postcode/stad/land)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer evt. 

Nieuwsbrief

Stichting Bonifaciuskerk Medemblik stuurt regelmatig nieuwsbrieven per mail waarmee wij Bonifaciuskerk-bezoekers informeren over onze toekomstige concerten, exposities en/of markten.

Registreren

Als u via onze site entreetickets reserveert, wordt u automatisch geregistreerd. Na deze registratie bewaren wij de door u opgegeven gegevens en bestelling en wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een e-mail (uw reserveringsbevestiging). Wij bewaren deze gegevens in ons ticketing systeem zodat u bij een volgende bestelling enkel uw e-mailadres hoeft in te vullen. Met de opgegeven gegevens kunnen wij contact met u opnemen over de facturering en betaling van uw tickets.

Verstrekking aan derden 

Wij zullen de door u ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze ticketing systeem kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigen of verwijderen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of de verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar ons secretariaat via secretariaat@bonifaciusmedemblik.nl

Communicatie per telefoon

Bij bestellingen is het niet verplicht uw telefoonnummer te registreren. Heeft u dit wel ingevuld of opgegeven, dan wordt dit nummer enkel gebruikt bij annulering van een voorstelling op de dag zelf (zodat we u dan telefonisch kunnen bereiken) of, als u geen e-mailadres heeft opgegeven, om informatie over uw bestelde kaartjes door te geven.