Sponsors

Mocht u (spontaan) aan onze doelstelling, het behoud van de karakteristieke Bonifaciuskerk, willen meewerken
dan kunt u uw donatie storten op een van onze bankrekeningen:

NL 75 RABO 0316 326 569 t.n.v. Stichting Bonifaciuskerk Medemblik of
NL 72 RBRB 0945 419 228 t.n.v. Stichting Bonifaciuskerk Medemblik

De Stichting is een zogenaamde Culturele ANBI, dat wil zeggen
dat u wellicht meer kan aftrekken dan uw actuele gift!

De sponsors van ons programma 2019-2020 :
- Agroplant
- Eetcafé Rumours
- Jasper Pianotechniek
- Koper/Peut
- Kroon autobedrijf
- Meters Afbouw bv
- Novitaz
- One Step Solutions
- Verduin, adm.kantoor
- Vitasys
- 't Wapen van Medemblik

en van de markten:
-Dina Kamsteeg Makelaardij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI

De Stichting Bonifaciuskerk Medemblik heeft een ANBI status !
Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).
Zie ook "anbi.nl/culturele-anbi/".

Stichting Bonifaciuskerk Medemblik
RSIN fiscaal nummer: 8160 56 729
Kamer van Koophandel: 41234087

Website: www.bonifaciusmedemblik.nl
E-mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres:
 Oostersingel 30 - 1671 HC Medemblik

Doelstelling: 
Het wekken van belangstelling voor, het bevorderen van het herstel én het behoud van de al in de vroege Middeleeuwen genoemde Bonifaciuskerk in Medemblik alsmede het bevorderen en stimuleren van het multiculturele gebruik van het kerkgebouw.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden en deze te bestemmen voor het doel van de Stichting én het organiseren van verschillende activiteiten in het kerkgebouw.

Beleidsplan:
Om de doelstelling (het wekken van belangstelling voor, het bevorderen van het herstel én het behoud van de Bonifaciuskerk alsmede het bevorderen en stimuleren van het multiculturele gebruik van het kerkgebouw) te verwezenlijken worden er activiteiten in het kerkgebouw georganiseerd die leiden tot het verwerven van inkomsten.
De belangrijkste activiteit voor het genereren van gelden is het organiseren van markten (o.a. Antiek & Curiosa, Kledingmarkt en Kunst & Kerstfair), waarbij de meeste ingebrachte goederen om niet beschikbaar worden gesteld.
Daarnaast wordt er in de zomer een gevarieerd aanbod van exposities georganiseerd, waardoor belangstelling van steeds weer nieuw publiek voor het gebouw wordt gewekt en het multiculturele gebruik van het gebouw wordt bevorderd.
Dat geldt ook voor de concerten en voorstellingen, die het hele jaar door worden geprogrammeerd.

Voor al deze activiteiten is een poule van helpers nodig die op peil wordt gehouden door het continue werven van (weer nieuwe) vrijwilligers.
Voor de PR is o.a. een website (met agenda) beschikbaar alsmede een Facebook pagina én er is een klantenbestand opgebouwd van (regelmatige) bezoekers die frequent per mail op de hoogte worden gehouden van de activiteiten. Daarnaast kan er gerekend worden op (gratis) publiciteit in de lokale en regionale kranten en andere media. Aan het begin van het seizoen wordt er, zo mogelijk, een flyer met het jaarprogramma van activiteiten verspreid in de regio Medemblik.
Donateurs en sponsors worden ieder jaar aangeschreven voor een financiële bijdrage.

De Stichting beschikt over Regiobankrekeningen (waaronder een spaarrekening) en een RABObankrekening (inclusief een spaarrekening) waarop de verworven inkomsten worden gestort.

De ingezamelde gelden worden gereserveerd voor dan wel besteed aan investeringen in werkzaamheden die het herstel en het behoud van het kerkgebouw bevorderen alsmede verbeteringen die het multifunctionele gebruik van het gebouw ten goede komen.

Bestuur per 31.12.2022 :

Mevrouw Iet van Essen, Voorzitter

Secretaris, vakant

de heer Harry Nederstigt, penningmeester

mevrouw Marianne van de Stolpe, lid

mevrouw Ingrid Sytsel, lid

de heer Ton Kok, lid

de heer Pieter Keemink

 

 

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en deze ontvangen geen vergoeding.
Alle meer dan honderd overige vrijwilligers, die bovengenoemde activiteiten mee helpen te organiseren, ontvangen eveneens geen vergoeding voor hun inzet.

Verslag uitgeoefende activiteiten :
Normaal gesproken worden in een jaar diverse tentoonstellingen, concerten/voorstellingen en markten door de Stichting georganiseerd om financiële middelen bijeen te brengen voor onderhoud en restauratie van de Bonifaciuskerk. In het verslagjaar werden in verband met de COVID-19 pandemie helaas geen exposities gerealiseerd. Er werden nog wel 6 concerten/voorstellingen gegeven maar de meeste met een beperkt aantal toeschouwers in verband met de beperkingen die van overheidswege waren opgelegd. De gebruikelijke drie grote markten, te weten de Antiek & Curiosamarkt, de Kledingmarkt en de Kunst & Kerstfair, konden door de toegangsbeperkingen helaas ook niet doorgaan. Er zijn wel drie kleine markten gehouden met beperkte toegang voor publiek om de jaarlijkse kosten van de Stichting gedeeltelijk te dekken. De aangeboden goederen voor deze markten worden als giften beschikbaar zijn gesteld. 
Normaal worden met behulp van gidsen in de zomermaanden en op verzoek rondleidingen gehouden in het monumentale kerkgebouw.
Er worden normaal ook donateurs aangeschreven voor een financiële bijdrage.

 

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Rekening Baten en Lasten 2020

Balans 2020

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2018