Over ons

De Stichting Bonifaciuskerk Medemblik is in 1977 opgericht met de volgende doelstelling:
het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van het herstel én het behoud van de Bonifaciuskerk alsmede het bevorderen en stimuleren van het multiculturele gebruik van het kerkgebouw.

Een hoogtepunt in haar bestaan was de omvangrijke restauratie in de negentiger jaren van de vorige eeuw die mede door de Stichting is bekostigd. Resultaat is o.a. een heuse foyer, de glazen aanbouw.

Een monument als de Bonfiaciuskerk vereist voortdurend onderhoud en dat kost heel veel geld! Voor een héél klein deel wordt dat betaald door de overheid. Het overige is voor rekening van de eigenaar, de (kleine) Protestantse Gemeente Medemblik maar deze is daar niet toe in staat. Daarom draagt de Stichting Bonifaciuskerk in belangrijke mate bij aan de financiering van het onderhoud.

Een drietal commissies is daarbij actief:
- Bonifacius concerten
- Bonifacius exposities
- Bonifacius markten

Meer informatie over het kerkgebouw en de kerkelijke gemeente: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl